Vzdelanie:

  • Obchodná akadémia Dr. M. Hodžu, Trenčín
  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu

Zamestnanie:

  • obchodný manažér v súkromnej spoločnosti zaoberajúcou sa realitnou činnosťou, sprostredkovaním obchodu a hypotekárnych úverov

Spoločenské aktivity:

  • člen finančnej a majetkovej komisie mesta Nová Dubnica
  • člen dozornej rady spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.

Záľuby:

  • dcérka, beh, turistika, lyžovanie, inline hokej, hra na gitare, filmy

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

V Novej Dubnici žijem od narodenia už viac ako 40 rokov, takže ju veľmi dôverne poznám zo všetkých strán. Vyrástol som tu, oženil som sa tu, založil som si tu rodinu a plánujem tu so svojou manželkou a dcérkou žiť i naďalej. Moje rozhodnutie kandidovať na poslanca v blížiacich sa komunálnych voľbách považujem za logické pokračovanie v mojej dnes už dvanásťročnej práci člena finančnej a majetkovej komisie mesta. Chcem poskytnúť svoje vedomosti, získané pracovné skúsenosti a nadobudnuté manažérske zručnosti pri riešení problémov a nových výziev v našej krásnej Novej Dubnici. Obyvatelia 2. volebného obvodu majú môžnosť odovzdať mi svoj hlas už o pár dní - 29. októbra 2022. Ďakujem vopred za podporu každému jednému z vás!