Náš program

dostupná a komplexná zdravotná starostlivosť

 • zatraktívniť mestský majetok slúžiaci na zdravotnú starostlivosť
 • motivovať zdravotnícky personál pre prácu v Novej Dubnici
 • ponúknuť benefity pre príchod nových lekárov
 • dlhodobo zastabilizovať všeobecných lekárov a pediatrov
 • zazmluvniť všeobecných lekárov pre klientov domova soc. služieb

novodubnický kyvadlový mikrobus

 • skvalitniť mobilitu v meste špeciálnym dopravným prostriedkom
 • prepojiť všetky časti mesta a miestnu časť Kolačín mestským okruhom
 • využiť aj ako školský autobus
 • zabezpečiť prístup k lekárom a obchodom pre seniorov

parkovací dom, miesta, chodníky a cyklotrasy

 • parkovací dom v širšom centre mesta
 • adresná rekonštrukcia ciest a chodníkov v celom meste
 • cyklotrasy do okolitých obcí a napojenie na Vážsku cyklomagistrálu
 • snaha o bezpečné dopravné riešenie križovatky pri Delte – inteligentný semafor/kruhový objazd/nadjazd/podjazd
 • bezpečnosť na cestách a prechodoch – osvetlené a zvýraznené prechody
 • bezbariérové nájazdy na chodníkoch

elektronizácia služieb obyvateľstva

 • elektronická rezidenčná karta občana mesta – zľavy a benefity pre občanov s trvalým pobytom v meste Nová Dubnica
 • jednoduchšia elektronická komunikácia s mestom
 • vyššia miera transparentnosti a zverejňovania verejného obstarávania a hospodárenia mesta

ekologická udržateľnosť mesta

 • cielená výsadba zelene - adaptácia na dopady zmeny klímy na úrovni mesta
 • rekonštrukcia verejného osvetlenia, zníženie svetelného smogu a úspora energie
 • alikvotne poplatky za komunálny odpad podľa osobnej produkcie a miery triedenia odpadu
 • možnosť nahlasovať čierne skládky odpadu cez mobilnú aplikáciu
 • pravidelné akcie na čistenie lesa a verejných priestranstiev

dôstojná staroba

 • zníženie poplatku za komunálny odpad pre všetkých seniorov
 • zvýšenie príspevku mesta za poskytnutie sociálnej služby v jedálni (obedov) pre seniorov
 • taxík pre seniorov

budúcnosť a rozvoj mesta

 • vybudovanie paralelnej cesty do Dubnice nad Váhom – od kruhového objazdu priemyselná zóna Hliny smer Continental Dubnica nad Váhom
 • budovanie podzemných kontajnerov na komunálny odpad
 • obnova areálu zdravia
 • rekonštrukcia letného kina
 • budovanie nových detských ihrísk