Vzdelanie:

  • Gymnázium Dubnica nad Váhom
  • Ekonomická univerzita v Bratislave

Zamestnanie:

  • Licencovaný finančný poradca – Klimovský & partneri s.r.o. (www.pkfinancie.sk)

Spoločenské aktivity:

  • Člen finančnej a majetkovej komisie mesta Nová Dubnica
  • Predseda kontrolnej komisie Slovenský rybársky zväz pri MsO Dubnica n/V
  • Manažér Slovenskej reprezentácie – LRU prívlač pri SRZ Žilina

Záľuby:

  • Športový rybolov, cyklistika, lyžovanie, cestovanie

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Ako novo-dubničanovi mi záleží na našom meste a jeho budúcnosti. Môj profesijný život spôsobil, že som strávil veľa času v iných mestách (Trenčín, Nitra, Žilina, P. Bystrica) a viem porovnať fungovanie iných samospráv. V pozícii managera v bankovom sektore som sa intenzívne stretával s problematikou financovania miest a ich organizácií (špeciálne v Prvej komunálnej banke a v SLSP, a.s.). Aktuálne pracujem v našom meste a oveľa intenzívnejšie vnímam potreby našich spoluobčanov. Som pripravený prispieť svojimi životnými a profesijnými skúsenosťami k ich napÍňaniu.