Vzdelanie:

  • Piaristické gymnázium Trenčín – 4 ročné
  • Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta managementu - bakalárske štúdium

Zamestnanie:

  • obchodný manažér, rodinná firma Crazy Fly s.r.o. Nemšová

Spoločenské aktivity:

  • poslanec MsZ Nová Dubnica
  • člen Komisie stratégie a rozvoja pri MsZ Nová Dubnica
  • predseda Rady školy – Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica
  • zakladateľ hokejbalového klubu KSD Nová Dubnica
  • organizátor celoslovenského saleziánskeho hokejbalového turnaja, 16 ročníkov

Záľuby:

  • beh, hry s deťmi, lyžovanie, hokejbal, ľadový hokej, cestovanie

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Moji rodičia od malička vyrastali v Novej Dubnici. Keď som sa narodil, žili v našom meste aj moji starí rodičia z oboch strán, takže ani počas prázdnin u babky som nemal možnosť zamilovať sa do iného mesta. Usadil som sa tu s mojou rodinou a deťmi a verím, že tu aj zostarnem. Na Novej Dubnici mi vždy záležalo, zaujímam sa o verejné dianie a častokrát som sa zapojil do viacerých aktivít, pri ktorých sme mesto buď aspoň trochu zlepšovali alebo ho úspešne reprezentovali. Od roku 2018 so poslancom MsZ Nová Dubnica a pri každom hlasovaní som sa snažil hájiť záujmy mesta a všetkých jeho obyvateľov. Rád ponúknem svoj pohľad na ďalší spoločný rozvoj nášho rodého mesta.