Vzdelanie:

  • Spojená škola sv. Jána Bosca - 8 ročné gymnázium
  • Univerzita Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie - magisterské štúdium

Zamestnanie:

  • bankový pracovník vo VÚB banke v Novej Dubnici

Záľuby:

  • spev, tanec, literatúra, turistika, cestovanie, filmy, korčuľovanie

Prečo som sa rozhodla kandidovať?

Nová Dubnica je rodné mesto, ktoré ma sprevádza celým mojim životom. Nikoho určite neprekvapí keď poviem, že mi prirástlo k srdcu a svoju existenciu si neviem predstaviť nikde inde. Preto je v mojom najlepšom záujme aby prosperovalo, poskytovalo svojim obyvateľom kvalitnú občiansku vybavenosť a ľudia sa tu cítili spokojne a bezpečne. Nepatrím k tým, ktorí sa chronicky sťažujú, ale chcem patriť k tým, ktorí sa budú aktívne podieľať na jeho raste a rozmachu.