Vzdelanie:

 • Spojená škola sv. Jána Bosca - 8 ročné gymnázium
 • Univerzita Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie - magisterské štúdium

Zamestnanie:

 • materská dovolenka

Spoločenské aktivity:

 • poslanec mestského zastupiteľstva Nová Dubnica
 • členka komisie Životného prostredia
 • členka ZPOZ-u
 • členka novodubnického telesa Boží šramot

Záľuby:

 • spev, tanec, literatúra, turistika, cestovanie, filmy, korčuľovanie

Prečo som sa rozhodla kandidovať?

Pred štyrmi rokmi sa mi od mojich spoluobčanov dostalo veľkej cti a zároveň zodpovednosti v podobe získania mandátu poslanca môjho rodného mesta Nová Dubnica. Vloženú dôveru som sa snažila nesklamať. Pri každom hlasovaní som mala na hlavnom zreteli verejnoprospešný
záujem pred tými individuálnymi. Počas svojho výkonu som sa spolu s bratmi Bukovčákovcami snažila presadiť najmä:

 • zvýšenie cien pri predajoch mestského nehnuteľného majetku, čím by sa zvýšil príjem do mestského rozpočtu
 • možnosť platiť v mestských inštitúciách platobnou kartou (Mestský úrad, kúpalisko Letka)
 • rozsiahlejšia výsadba zelene (spoluorganizátorka pri zrode ovocného sadu)

V pláne máme ďalšie projekty, ktoré by sme sme radi realizovali, čo ma opäť privádza ku kandidatúre a uchádzaniu sa aj o Váš hlas.